Okres realizacji projektu 4 stycznia 2021 – 31 sierpnia 2022

Głównym celem projektu jest umożliwienie organizacjom pacjentów dostępu do porad prawnych z zakresu praw pacjenta i systemu ochrony zdrowia jak również profesjonalizacja liderów tego środowiska (self-adwokatów), aby mogli skuteczniej prowadzić działania rzecznicze dla dobra osób chorych i ich rodzin. Działania szkoleniowe obejmą realizację cyklu warsztatów stacjonarnych oraz dostępnych online z zakresu zgłoszonych wcześniej przez liderów tematów m.in. psychologii, RODO, komunikacji i PR, systemu ochrony zdrowia, współpracy z interesariuszami i praw pacjenta. Użycie nowoczesnych narzędzi pozwoli na udział szerokiej grupy organizacji pacjenckich. Projekt odpowiada na istotne potrzeby zgłaszane przez organizacje pacjentów w zakresie szkoleń, konsultacji i wsparcia tego środowiska. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju kompetencji liderów organizacji pacjentów, wzmocni ich pozycję wśród interesariuszy oraz pozwoli skuteczniej realizować misję dla dobra pacjentów.

PLANOWANE DZIAŁANIA I HARMONOGRAM:

1. Poradnia Praw Pacjenta (marzec 2021 – sierpień  2022)

Bezpłatne porady prawne z zakresu praw pacjenta, porady dotyczące udziału w konsultacjach społecznych dla organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia.

2. Szkolenia stacjonarne i webinary (maj 2021 – sierpień 2022)

Szkolenia w formie stacjonarnej dla ok. 20 osób w Warszawie z następujących tematów: 1) praw pacjenta (dostęp do świadczeń, prawo do wyrażenia zgody, do leczenia bólu, do informacji – najczęściej przewijające się w pytaniach od organizacji), 2) psychologii (wsparcie self advocatów, wypalenie „zawodowe”), 3) systemu ochrony zdrowia, 4) współpracy z interesariuszami, 5) komunikacji/PR oraz 6) RODO. Szkolenia zostaną nagrane i udostępnione na kanale YouTube Instytutu celem dotarcia z przekazem do jak największej liczby organizacji pacjentów.

3. Eksperckie analizy i materiały na stronę ippez.pl (styczeń 2021 – sierpień 2022)

Trzecim działaniem będzie rozwój strony ippez.pl jako platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i pacjentów. Raz w miesiącu pojawi się na podstronie, stronie ippez.pl artykuł lub analiza przygotowany/a przez ekspertów współpracujących przy szkoleniach w którym omówione zostanie wybrane zagadnienie z obszaru danego eksperta (w nawiązaniu do aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia). Eksperckie opracowania, będą również stanowić dla organizacji bazę wiedzy nt. udziału oraz roli organizacji pacjenckich w procesach kształtujących system ochrony zdrowia.

4. Konferencje: inauguracyjna i kończąca projekt (luty 2021, czerwiec 2022)

Konferencje prasowe z udziałem dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pacjentów informujące o projekcie, o zaplanowanych działaniach, spodziewanych i pod koniec realizacji projektu osiągniętych rezultatach.

5. Działania informacyjno-komunikacyjne (styczeń 2021 – sierpień 2022)

Działaniach informacyjno-komunikacyjne o projekcie, o zaplanowanych działaniach, spodziewanych i pod koniec realizacji projektu osiągniętych rezultatach. Bieżąca komunikacja z organizacjami pacjenckimi, zaproszenia do udziału w konferencjach/szkoleniach, informacja o pojawiających się w konsultacjach społecznych aktach prawnych, informacja o pojawieniu się nagrań ze szkoleń. Prowadzenie podstrony informacyjnej o projekcie.

Rozwój instytucjonalny:

 1. Nauka jęz. angielskiego (styczeń 2021 – czerwiec 2022)
 2. Redaktor stron prowadzonych przez IPPEZ i profili społecznościowych Instytutu (styczeń 2021 – sierpień 2022)

SPODZIEWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:

Bezpośrednie:

6 przeprowadzonych i nagranych szkoleń  dla organizacji pacjentów

Ok. 180-270 porad prawnych w ciągu trwania projektu.

20 artykułów/analiz eksperckich na stronie ippez.pl. Eksperckie opracowania, będą również stanowić dla organizacji bazę wiedzy nt. udziału oraz roli organizacji pacjenckich w procesach kształtujących system ochrony zdrowia.

Pośrednie:

Poprzez realizację projektu organizacje dowiedzą się więcej o procesach kształtujących system ochrony zdrowia co z kolei pozwoli im w przyszłości lepiej planować i adresować działania. Dowiedzą się jak interpretować prawa pacjenta, egzekwować ich realizację przez podmioty do tego zobowiązane, jak pracować aby uniknąć wypalenia zawodowego. 

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 64 675,00 EURO

Wnioskowana dotacja: 58 207,00 Euro (90%)

Wkład własny: 6 468,00 Euro (10%)

Koordynator projektu – Marta Kulpa (kontakt: biuro@prawapacjenta.eu)

 

Projekt „Sieć dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

Sprawdź aktualności projektu:

 

PORADNIA PRAW PACJENTA:

 1. Dnia 1 marca 2021 r. rusza bezpłatna Poradnia Praw Pacjenta dla organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia – przejdź do informacji

 

W ramach działania Poradni informujemy organizacje pacjenckie o konsultacjach publicznych ważniejszych aktów prawnych z punktu widzenia organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym

 

EKSPERCKIE ANALIZY:

 1. Fundusz Medyczny: słodko-gorzka tabletka dla pacjentów ; Wojciech Wiśniewski
 2. Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako gwarancja odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych ; dr hab. Dorota Karkowska
 3. Prawa pacjenta – czy jest szansa na ich wzmocnienie? ; Jakub Gołąb
 4.   Obieg dokumentacji w czasach pandemii koronawirusa w organizacjach pozarządowych ; adw. Monika Stemplewska i prawnik Aleksandra Sobisz
 5.   Wychodzenie z pandemii – perspektywa pacjenta onkologicznego ; psychoonkolog Adrianna Sobol
 6. Zniesienie limitów w opiece specjalistycznej – co oznacza dla pacjentów? ; Wojciech Wiśniewski
 7.   Wyroby medyczne – czym są, oznakowanie, finansowanie ; Zespół ekspertów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „POLMED”
 8. Krótka analiza ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta ; Jakub Gołąb
 9.   Modele relacji lekarz-pacjent; prof. dr hab. Paweł Łuków
 10. P rzestrzeganie zaleceń lekarskich i komunikacja z pacjentem ; prof. dr hab. Paweł Łuków

 

SZKOLENIA:

1. Zaproszenie na szkolenie  pt. „Udział pacjentów w kształtowaniu polityki zdrowotnej” – prowadzenie Wojciech Wiśniewski, 17 czerwca 2021 r.

LINK DO SZKOLENIA

2. Zaproszenie na szkolenie  pt. „Prawa pacjenta – Twoje prawa” – prowadzenie dr hab. Dorota Karkowska, 24 czerwca 2021 r.

LINK DO SZKOLENIA

3. Zaproszenie na szkolenie  pt. „Narzędzia budowania dobrej reputacji – przegląd działań organizacji pacjentów” – prowadzenie Krzysztof Suszek, 8 września 2021 r.

4. Zaproszenie na szkolenie  pt. „RODO – zasady przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO” – prowadzenie r. pr. Michał Rytel, 16 września 2021 r.

Szkolenia zostaną nagrane i udostępnione na kanale YT Instytutu.

 

 

 

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT „SIEĆ DLA ZDROWIA”:

        1) Zaproszenie i materiał filmowy z konferencji

       2) Informacja prasowa