Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2020 rok

IPPEZ – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2019 rok

IPPEZ – bilans, rachunek wyników

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2019_rok

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2018 rok

IPPEZ – bilans

IPPEZ – rachunek wyników

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2018_rok

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2017 rok

IPPEZ – bilans

IPPEZ – rachunek wyników

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2017_rok

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2016 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2015 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2014 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2013 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – informacja dodatkowa
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok