Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2012 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – informacja dodatkowa
IPPEZ – sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2013 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – informacja dodatkowa
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2014 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2015 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2016 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ – sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2017 rok
IPPEZ – bilans
IPPEZ – rachunek wyników
IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2017_rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2018 rok

IPPEZ – bilans

IPPEZ – rachunek wyników

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2018_rok