POSZERZENIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) ORAZ DOSTĘPNYCH FORM WSPARCIA PACJENTA W CODZIENNYM ŻYCIU Z CHOROBĄ

 

 

W programie:

  1. Diagnostyka i dostępne formy terapii PNO,
  2. Pomoc socjalna państwa, ulgi i uprawnienia wynikające z orzecznictwa,
  3. Aplikacje jako narzędzia wspierające zarządzaniem w chorobie,
  4. Immunoprotect – Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborami odporności – przedstawienie działalności.