POSZERZENIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) ORAZ DOSTĘPNYCH FORM WSPARCIA PACJENTA W CODZIENNYM ŻYCIU Z CHOROBĄ

Transmisja spotkania z Bydgoszczy odbędzie się dnia 15 października 2022 r. o godz. 11.00

 

 

 

RAMOWY PROGRAM

11 :00 – 11:45 – Diagnostyka i dostępne formy terapii PNO

11:45 – 12:30 – Pomoc socjalna państwa, ulgi i uprawnienia wynikające z orzecznictwa

12:30 – 12:45 – poczęstunek

12:45 – 13:15  – Aplikacje jako narzędzia wspierające zarządzaniem w chorobie

13:15– 13:25 – Immunoprotect – Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborami odporności – przedstawienie działalności

13:25 – 13:55  – Jak w praktyce podać immunoglobuliny w iniekcji – pokaz

13:55  – 14:15  – sesja pytań i odpowiedzi

14:15 – 14:30 – poczęstunek