PROGRAM CZASOWO ZAWIESZONY

 

 

 

Wykonywanie zawodu medycznego wymaga nie tylko doświadczenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, ale również znajomości reguł obowiązującego prawa medycznego. Zmieniające się przepisy prawa i orzecznictwo sądowe oraz wzrost świadomości prawnej społeczeństwa polskiego przekłada się na wzrastającą ilość konfliktów między pacjentami a personelem medycznym, wzrastającą ilość skarg na personel medyczny oraz wzrastającą ilość pozwów i roszczeń w stosunku do szpitala jak i personelu medycznego. 

W związku z tym Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej realizuje szkolenia dla pracowników szpitali z zakresu praw pacjenta i odpowiedzialności cywilnoprawnej w ramach projektu „Szpital Promujący Praw Pacjenta”. Szkolenia oferowane przez Instytut mają charakter wykładu oraz konwersatorium. Prowadzone są przez eksperta, specjalistę w dziedzinie praw pacjenta, prof. dr n. praw. Dorotę Karkowską.

UWAGA – MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA W FORMIE ONLINE.

 

Certyfikat

W przypadku, gdy w szkoleniu weźmie udział co najmniej 51 proc. personelu medycznego wykonującego zawód w danej grupie zawodowej, po zakończeniu szkolenia Instytut przyznaje Szpitalowi  certyfikat „Szpitala Promującego Prawa Pacjenta”. Ponadto Szpital zostaje umieszczony na liście certyfikowanych szpitali znajdującej się w serwisie dla pacjentów prawapacjenta.eu.

Szpitale zainteresowane otrzymaniem oferty  szkoleń  prosimy o maila na adres kontakt@prawapacjenta.eu

 

 

Lista certyfikowanych szpitali:

 1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Dyrektor Marek Balicki
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Kamila Zakonu OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach, Dyrektor Ireneusz Sajewicz
 3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, Dyrektor Zbigniew Widomski
 4. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, Dyrektor dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
 5. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, Dyrektor mgr Bogdan Jussis
 6. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Dyrektor prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor lek. med. Marek Twardowski (szkolenie zorganizowano przy wsparciu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.)
 8. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” w Ząbkach, Dyrektor mgr inż. Waldemar Giza
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o., Prezes Zarządu – Zygmunt Baś
 10.  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Dyrektor dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska
 11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Dyrektor prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
 12. Szpital św. Anny w Miechowie, Dyrektor lek. med. Mirosław Dróżdż
 13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, Dyrektor dr n. med. Wiesław Chudzik
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Dyrektor mgr Małgorzata Leszczyńska