Strona projektu: www.siecdlazdrowia.pl

W Polsce działa ponad 8 tysięcy organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Większość z nich to niewielkie, działające lokalnie stowarzyszenia, które prowadzą wiele inicjatyw wspierających pacjentów i ich rodziny w walce z różnymi problemami zdrowotnymi. Wiele z nich działa w mikroskali. Ograniczają je finanse, brak wykwalifikowanej kadry i dostępu do innowacji ułatwiających działanie fundacji czy organizacji. Sieć dla Zdrowia to inicjatywa, która ma to zmienić.

Projekt Sieć dla zdrowia powstał w 2015 roku. Skierowany jest do wszystkich organizacji pacjenckich działających w Polsce. Celem inicjatywy jest wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integracja środowiska oraz wymiana informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.

Naszą intencją jest podnoszenie kompetencji pracowników organizacji pacjentów, inspirowanie, a także stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i pacjentów.

W ramach projektu organizujemy cykliczne spotkania Zdrowe Pobudki, których celem jest, z jednej strony, przekazanie uczestnikom w inspirujący sposób wskazówek i pomysłów, które pomogą im w zarządzaniu organizacją zgodnie z nowymi trendami związanymi z prowadzeniem działalności społecznej, a z drugiej strony zintegrowanie środowiska NGO’s i zainicjowanie koleżeńskiej współpracy między liderami. Każde ze spotkań dotyczy innej tematyki: komunikacji, zarządzania, finansów czy psychologii i będzie okazją do wymiany poglądów i dyskusji z ekspertami.

Jednym z elementów projektu jest także portal www.siecdlazdrowia.pl, który jest największą w Polsce bazą wiedzy o ludziach i organizacjach działających na rzecz zdrowia, jak i wirtualną przestrzenią dedykowaną pracownikom NGO’s w obszarze zdrowia.