Konsultacje publiczne – projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W konsultacjach publicznych pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, który jest istotny z punktu widzenia pacjentów.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345565/katalog/12779735#12779735

Termin konsultacji: 14 dni od dnia 9.04.2021

Zachęcamy  organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Jednocześnie przypominamy, że w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” przy IPPEZ  funkcjonuje bezpłatna Poradnia Praw Pacjenta dla organizacji pacjenckich. Więcej na temat Poradni można znaleźć tutaj.

 

Projekt „Sieć dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.