Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2023 rok

IPPEZ – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2023_rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2022 rok

IPPEZ – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2022_rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2021 rok

IPPEZ – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2021_rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2020 rok

IPPEZ – bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2020_rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2019 rok

IPPEZ – bilans, rachunek wyników

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2019_rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2018 rok

IPPEZ – bilans

IPPEZ – rachunek wyników

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2018_rok

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2017 rok

IPPEZ – bilans

IPPEZ – rachunek wyników

IPPEZ_sprawozdanie_merytoryczne_za_2017_rok