Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomił Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, którego celem jest świadczenie działań pomocowych organizacjom działającym w sektorze ochrony zdrowia. W  tym zakresie Centrum wspiera fundacje i stowarzyszenia poprzez bezpłatne doradztwo z zakresu: praw pacjenta, doradztwa komunikacyjnego, rachunkowości, wsparcia inicjatyw lokalnych.

W ramach Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów organizacje działające w sektorze ochrony zdrowia mogą bezpłatnie korzystać z następujących usług:

  1. W zakresie praw pacjenta: doradztwo w indywidualnych sprawach naruszenia praw pacjenta zgłaszane przez organizacje pacjentów, wsparcie w zakresie merytorycznym dot. praw pacjenta w określonych obszarach terapeutycznych, przygotowywanie opracowań merytorycznych dot. praw pacjenta – do wykorzystania przez organizacje przy tworzeniu publikacji, materiałów informacyjnych dla pacjentów
  2. W zakresie komunikacji i wizerunku: doradztwo w zakresie komunikacji z mediami i komunikacji w mediach społecznościowych, konsultacje strategiczne w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych i kampanii społecznych, bieżące wsparcie dot. materiałów wizerunkowych: przygotowanie logo, wizytówki, pomoc w przygotowaniu strony internetowej, założenie kont/grup w mediach społecznościowych
  3. W zakresie wsparcia IT: bezpłatne tworzenie nowych stron internetowych na potrzeby organizacji lub projektów

Aby skorzystać z bezpłatnego wsparcia prosimy o przesłanie wniosku z uzasadnieniem i opisem potrzeb pod email: i.grzesiak@prawapacjenta.eu

Działania Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w latach 2022-2024 w tym Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów są dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie operatora www.aktywniobywatele.org.pl