Zaburzenia psychiczne dotyczą co 5. osoby na świecie. Najczęściej występującą chorobą psychiczną jest schizofrenia, która dotyka już ponad 50 mln ludzi na świecie. W większości chorują ludzie młodzi. Znikoma świadomość społeczna, narastające uprzedzenia i stereotypy prowadzą do stygmatyzacji i ostracyzmu społecznego, a w konsekwencji do dyskryminacji i wykluczenia z życia zawodowego i społecznego osób na nią chorujących. Obecnie medycyna daje coraz więcej możliwości leczenia, pozwalając pacjentom na lepszą jakość życia i funkcjonowanie w społeczeństwie – nie rezygnowanie z życia społecznego, rodzinnego czy zawodowego. Wyzwaniem jest jednak niechęć i nieufność pacjentów do leczenia oraz częste rezygnowanie z leczenia w okresach polepszenia stanu zdrowia.

W odpowiedzi na powyższe Instytut organizuje w całej Polsce spotkania dla pacjentów chorujących na schizofrenię i ich opiekunów  pt: „Poszerzenie wiedzy i świadomości na temat leczenia schizofrenii oraz dostępnych opcji terapeutycznych dopasowanych do potrzeb pacjenta”. Spotkania mają charakter warsztatowy – rozpoczynają się prezentacją merytoryczną, przeprowadzoną przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii, na temat  opcji terapeutycznych stosowanych w leczeniu schizofrenii. W drugiej części spotkania uczestnicy mają okazję porozmawiać o problemach związanych z chorobą, dyskutować o formach leczenia, przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi, wymienić się doświadczeniami lub zadać pytania specjaliście.

Organizacja tego rodzaju spotkań niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia świadomości na problemów pojawiających się w przebiegu choroby i podniesienia wiedzy merytorycznej na temat leczenia schizofrenii u pacjentów i ich opiekunów, pozwala także rozwiać wątpliwości uczestników poprzez udzielanie odpowiedzi  na zadane pytania przez eksperta w dziedzinie psychiatrii, a to z kolei może przełożyć się na pozytywny efekt terapeutyczny u pacjentów.

Dotychczas zorganizowaliśmy 14 spotkań w 12 miastach Polski, w których udział wzięło łącznie 530 uczestników.