Choroba Leśniowskiego – Crohna podobnie jak niektóre inne choroby autoimmunologiczne są uważane za choroby społeczeństw rozwiniętych i są coraz poważniejszym problemem społecznym. Jak na razie nie istnieje żaden sposób profilaktyki tych chorób, dlatego tak ważne jest niebagatelizowanie objawów i jak najszybsze wprowadzenie leczenia objawowego.

Obecnie medycyna daje coraz więcej możliwości leczenia tego typu chorób, pozwalając pacjentom na lepszą jakość życia i funkcjonowanie w społeczeństwie – nierezygnowanie z życia społecznego, rodzinnego czy zawodowego. Wyzwaniem jest jednak niechęć i nieufność pacjentów do leczenia i częste rezygnowanie z leczenia oraz brak wiedzy o najnowszych rozwiązaniach terapeutycznych.

Zachęcamy pacjentów i ich opiekunów przygotowanym materiałem edukacyjny. Nasi eksperci przybliżą najważniejsze kwestie związane w profilaktyką, leczeniem oraz codziennym życiem z chorobą.