Światowy Dzień Chorego – święto obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła w 1992, którego ideą jest zwrócenie uwagi na problemy chorych, w tym konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych, a także popieranie zaangażowania wolontariatu w zakresie pomocy chorym.

Już od ponad 10 lat w ramach obchodów tego święta z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przyznawane są nagrody św. Kamila dla osób szczególnie zasłużonych w zakresie wspierania osób chorych. Nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila

Nagroda im. Św. Kamila – patrona chorych i służby zdrowia została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą tej Nagrody jest promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. „Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj choroby” – (Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Senior Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Św. Kamila).

Doroczne przesłanie Ojca Świętego do chorych, staje się inspiracją dla członków kapituły Nagrody Św. Kamila do przyznania nagród i wyróżnień. Nagrody są wręczane podczas Gali Św. Kamila, co roku w czterech kategoriach:  

 • pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych,
 • stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami,
 • środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną,
 • kategoria „ Nagroda Specjalna” za wybitne osiągnięcia w służbie chorym.

Gala wręczenia Nagród jest miłą okolicznością do wyrażenia wdzięczności obecnym na uroczystości liderom organizacji pacjentów z całej Polski, środowisku lekarskiemu i pielęgniarskiemu oraz i innym pracownikom służby zdrowia. W Gali uczestniczy co roku ok. 400 osób reprezentujących powyższe środowiska. Przyjęto założenie, że nagrody w poszczególnych kategoriach wręczają goście honorowi, którymi są obecni w danym roku przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych.  W minionych latach gośćmi honorowymi Gali byli m.in. Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski wraz z małżonką, Marszałek Sejmu RP oraz Premierzy Rządu RP Pan Donald Tusk i Pani Ewa Kopacz. Władze kościelne reprezentowane były do tej pory m.in. przez: Nuncjusza Apostolskiego Ks. Abp Celestino Migliore, Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę Archidiecezji Warszawskiej oraz Prymasów Polski Ks. Abp Józefa Kowalczyka i Ks. Abp Henryka Muszyńskiego. W Gali udział bierze również corocznie Ks. Abp Henryk Hoser Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Kapituła Nagrody Św. Kamila:

 • Jego Ekscelencja ks. Abp Władysław Ziółek – były metropolita archidiecezji łódzkiej
 • dr Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie
 • prof. Mirosław Kalinowski – Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • dr hab. Dorota Karkowska – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
 • Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
 • Magdalena Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Jadwiga Kamińska – Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia
 • Elżbieta Radziszewska – Poseł na Sejm RP
 • Eleni Tzoka – Piosenkarka, przedstawicielka świata kultury
 • dr hab. n. med. Marek Jarema – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Obchodom towarzyszy także zjazd liderów organizacji pacjentkach z całej Polski, którzy uczestniczą w organizowanych uroczystych obchodach, spotkaniach z przedstawicielami instytucji państwowych, a także w organizowanych sesjach szkoleniowych i warsztatach mentorskich.

 

Laureaci nagrody 2016: https://ippez.prowly.com/5043-gala-sw-kamila
Laureaci nagrody 2015:
 https://ippez.prowly.com/1719-swiatowy-dzien-chorego-2015-nagroda-sw-kamila