Raport „Schizofrenia. Rola opiekunów w kierowaniu współpracy”, który powstał we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej został opublikowany w 2015 roku. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy pacjentów chorujących na schizofrenię oraz ich rodzin.

Najważniejsze dane z publikacji:

  • Pomimo młodego wieku (43 lata) większość (85%) osób ze zdiagnozowaną schizofrenią nie pracuje, a ponad połowa jest na rencie.
  • Na 1 pacjenta ze zdiagnozowaną schizofrenią przypada około 10 osób z jego najbliższego otoczenia.
  • 81% chorych mieszka ze swoim opiekunem, a 72% opiekunów pokrywa część kosztów chorych, a opieka nad chorym zajmuje średnio 34 godziny tygodniowo (2/3 etatu).
  • Koszty ponoszone przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze schizofrenią wyniosły w 2014 roku ponad 1,11 mld zł. Choroba jest też obciążeniem dla całej rodziny chorego.

 

Raport: www.ippez.prowly.com/4111-schizofrenia-choroba-ludzi-mlodych