Ruszyło Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Koalicja dla Zdrowia to program adresowany do organizacji pacjentów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem małych lub dopiero rozwijanych się organizacji. Projekt odpowiada na potrzeby środowiska i jest poparty głęboką analizą. Poprzez cykl audytów, wypracowanie i wprowadzenie karty zasad dobrego zarządzania, uruchomienia eksperckiego centrum wsparcia oraz dedykowanych szkoleń przyczyni się do budowy silnej pozycji organizacji w sektorze ochrony zdrowia.

Większość organizacji działających w obszarze zdrowia zmaga się z wyzwaniami w zakresie sprawnego zarządzania organizacją, a także z uzyskaniem profesjonalnego wsparcia i doradztwa. Chcemy wesprzeć organizacje w tym obszarze poprzez szereg działań, które pomogą w ich codziennym funkcjonowaniu dla dobra pacjentów.mówi Igor Grzesiak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Celem tego projektu jest także wspólne wypracowanie zasad dobrego, transparentnego zarządzania organizacją i poprawa wizerunku fundacji i stowarzyszeń działających w obszarze zdrowia”.

W ramach projektu zaplanowane są m.in. audyty formalno-prawne dla wybranych organizacji, na podstawie których opracowany zostanie raport, który posłuży do realizacji kolejnych działań w zakresie wypracowywania i wdrażania konkretnych rozwiązań dla środowiska. Powołana zostanie także Grupa Robocza składająca się z ekspertów i przedstawicieli NGO, która na podstawie raportu opracuje kartę zasad dobrego zarządzania oraz kwestionariusz samooceny, które będą swojego rodzaju drogowskazem dla liderów w zakresie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania.

Uruchomione zostało również Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, w ramach którego organizacje mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów z wybranej dziedziny. Organizacje mają bezpośredni dostęp do grafika komputerowego, programisty stron internetowych, bezpośredniego doradztwa eksperckiego w zakresie pisania wniosków dotacyjnych, usług informatycznych, wprowadzania RODO, opracowania dokumentów wymaganych przepisami prawa (m.in. deklaracje dostępności cyfrowej), komunikacji, innych potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez organizacje.

Wszystkich chętnych do skorzystania z programu zachęcamy do kontaktu i.grzesiak@prawapacjenta.eu

Projekt „Koalicja dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.