Zniesienie limitów w opiece specjalistycznej – co oznacza dla pacjentów?

Artykuł przygotowany w czerwcu 2021 roku dla Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” przez Wojciecha Wiśniewskiego z Public Policy.

Link do artykułu (plik PDF)

Projekt „Sieć dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.