Stowarzyszenie Marfan Polska – Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie

600 351 020

pomoc@marfan.org.pl

www.marfan.pl

ul.Pułkowa 58
01-969 Warszawa

województwo

  • Pomorskie

problem medyczny

  • Zespół Marfana

dziedzina medyczna

  • choroby rzadkie
  • genetyka
  • kardiologia
  • okulistyka
  • ortopedia