Znamy laureatów II edycji Dotacji Fundacji DKMS

Fundacja DKMS już po raz drugi przyznała dotacje na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla pacjentów z chorobami krwi i układu krwiotwórczego oraz ich rodzin. Do tegorocznej edycji wpłynęło aż 35 wniosków, z których 10 otrzyma wsparcie finansowe na łączną kwotę 648.679,00 zł.

Fundacja DKMS to nie wyłącznie Ośrodek Dawców Szpiku, ale również organizacja, która działa na rzecz poprawy warunków i jakości leczenia pacjentów z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego. Projekt Dotacja Fundacji DKMS realizowany w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów od 2022 roku skierowany jest do organizacji pozarządowych, a jego celem jest pomoc psychologiczna pacjentom hematologicznym oraz ich bliskim w procesie leczenia i zdrowienia.

W czasach powszechnych i fundamentalnych zmian społecznych, kulturowych i ekonomicznych choroba nowotworowa nadal postrzegana i przeżywana jest jako jeden z najpoważniejszych kryzysów w życiu człowieka. Kluczowym zadaniem wsparcia psychoonkologicznego jest zaadaptowanie do nowej sytuacji i wyposażenie pacjenta oraz jego najbliższych w możliwości i narzędzia psychologiczne, które pozwolą mu efektywnie funkcjonować w tej trudnej sytuacji.

– Dla wielu osób chorych diagnoza onkologiczna to najtrudniejsze doświadczenie w życiu. To moment, kiedy człowiek konfrontuje się z kruchością życia i przemijaniem. Na szczęście większość chorych skupia się na leczeniu i coraz częściej szuka pomocy psychoonkologa. Dzięki rozmowie z osobą posiadającą fachową wiedzę pacjent może lepiej zrozumieć swój stan emocjonalny, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na całokształt funkcjonowania chorego. Dlatego cieszę się, że Fundacja DKMS podjęła się wsparcia opieki nad obszarem psychoonkologii, który w procesie leczenia i zdrowienia pacjenta ma ogromne znaczenie – mówi dr n. med. Mariola Kosowicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog, Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Instytucie Badawczym w Warszawie.

Rekordowa liczba wniosków

Do końca kwietnia 2023 r. można było składać wnioski o Dotację Fundacji DKMS. Łączna pula środków wynosiła 700 000 zł, przy czym Beneficjent może się ubiegać maksymalnie o 90.000 złotych dotacji na projekt. Organizacje działające na rzecz Pacjentów z całej Polski zgłosiły aż 35 inicjatyw. Wnioski o dotację były bardzo różne, co pokazuje jak wiele potrzeb pacjentów i środowiska medycznego z obszaru psychoonkologii jest do zaopiekowania.

Wyniki 2. edycji Dotacji Fundacji DKMS

W połowie maja b.r. odbyły się obrady Jury w składzie: prof. Marzena Samardakiewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Izabela Dębicka-Starska – Członkini Zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor, koordynatorka projektów społecznych, Ewa Visan – Kierownik Zespołów Fundraisingu, PR i Programu Pacjenckiego Fundacji DKMS, Magdalena Przysłupska – Rzecznik Prasowy Fundacji DKMS oraz Andrzej Dziedzic – Pacjent po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych, Prezes Fundacji Palestra Pływania. Jury dokonało analizy wszystkich nadesłanych wniosków i wybrało 10 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe na ich realizację. Wśród Beneficjentów Dotacji Fundacji DKMS znaleźli się:

  1. Słupskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku. Projekt: PoMoc psychologiczna. Wspólna sprawa. Zakres: wsparcie psychologiczne dla dorosłych pacjentów hematologicznych, ich bliskich i personelu medycznego.
  2. Fundacja W związku z Rakiem. Projekt: Warsztaty psychologiczne dla pacjentów hematoonkologicznych oparte na metodzie cancer coaching (kontynuacja projektu z 1. edycji Dotacji).
  3. Fundacja Dobrze Że Jesteś. Projekt: Rozwój Ogólnopolskiej Sieci Onkowolontariatu (ROS-ONKO) – rozbudowa wolontariatu. Zakres: wsparcie pozamedyczne pacjentów onkologicznych i hematologicznych zapewniając im jedyny w Polsce program stałego wsparcia zespołów wyszkolonych wolontariuszy onkologicznych.
  4. Dzieciaki Chojraki. Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej. Projekt: Chojrakowy Help Box obejmujący bajki terapeutyczne (pisane i audio) połączone z kartami o emocjach w chorobie oraz szkolenie z zasad stosowania kart terapeutycznych dla rodziców, wolontariuszy i personelu. Powstanie także poradnik dla rodziców „Pierwsza pomoc emocjonalna”.
  5. Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci. Projekt: Moc Pomocy 2, będący kontynuacją z 1. edycji Dotacji projektu wsparcia psychologicznego lekarzy, rodzin dzieci będących pod opieką poradni i po leczeniu szpitalnym. Zakres: wsparcie psychologiczne i rozwojowe wolontariuszy, organizacja zajęć okresowych dla pacjentów połączone z integracją z wolontariuszami.
  6. Fundacja Pani Ani. Projekt: WzMOCNIone Warsztaty dla młodych survivors AYA (Adolescent Young Adults) połączone z inkubatorem potrzeb i pomysłów na poprawę jakości życia – pokazanie młodzieży i młodym dorosłym po leczeniu onkologicznym sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami związanymi z chorobą i jej skutkami.
  7. Stowarzyszenie Unicorn. Projekt: ON_KOnsultacje – bezpłatne konsultacje psychologiczne dla chorych hematoonkologicznych i ich bliskich (364 godzin konsultacji stacjonarnie oraz online).
  8. Fundacja Gajusz. Projekt: Otwieramy OKNO na świat, obejmujący pomoc dla dzieci po chorobie ONKOlogicznej. Organizacja wyjazdu, podczas którego grupa pacjentów otrzyma wsparcie poprzez spotkania terapeutyczno-aktywizujące, spotkania samopomocowe dla rodziców i indywidualne spotkania z psychologiem.
  9. Fundacja Równie Ważni. Projekt: Razem dla równych szans dzieci. Zakres: działania kierowane do rodzin, w tym pomoc psychologiczna i rozwojowa dla rodzeństwa dzieci chorujących hematologicznie.
  10. Fundacja Zostaw Swój Ślad. Projekt: Wielka Księga Baśni Terapeutycznych „Niezwykłe zwierzęta Ewy” – ONCO dekalog emocji. Zakres: wspieranie dzieci i młodzieży w przechodzeniu przez chorobę nowotworową, wspieranie rodziców/opiekunów rodzin chorego dziecka oraz personelu medycznego w komunikacji na temat trudnych emocji z małymi pacjentami i ich rodzicami/opiekunami.

– Cieszymy się, że organizacje pozarządowe tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie do udziału w 2. edycji Dotacji Fundacji DKMS. 35 złożonych wniosków to o 95% więcej niż w poprzedniej, pilotażowej edycji. Jesteśmy pełni podziwu i z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że poziom merytoryczny był bardzo wysoki, a wybrane przez Jury inicjatywy będą realnie wspierać proces leczenia i zdrowienia pacjentów hematologicznych – mówi Ewa Nawrot, Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów Fundacji DKMS.

Organizacje, które wzięły udział w 2. edycji Dotacji Fundacji DKMS mogły zgłaszać projekty w dwóch kategoriach tj. wsparcie psychologiczne młodych i małych pacjentów hematologicznych (do 18 r.ż.) oraz wsparcie psychologiczne dorosłych pacjentów hematologicznych.

Blisko 2 tysiące osób uzyskało wsparcie – to efekty 1. edycji Dotacji

W pierwszej edycji Dotacji Fundacji DKMS zgłoszonych zostało 18 inicjatyw, a Jury wyłoniło 6 projektów, które otrzymały wsparcie finansowe w wysokości łącznie 297 789,41 zł. Zrealizowane przez Beneficjentów projekty z obszaru psychoonkologii wsparły blisko 2 tysiące osób (zarówno chorych jak i ich bliskich) – to realne efekty pomocy, która dotarła w ramach pilotażowej edycji Dotacji.  – Zakończone inicjatywy przede wszystkim obejmowały swoim zasięgiem społeczności lokalne, wokół których skupione są organizacje pacjenckie. Niemniej dzięki szeroko prowadzonym przez NGO’sy działaniom online możemy powiedzieć, że z tego wsparcia skorzystało znacznie więcej chorych i ich bliskich, z czego jesteśmy ogromnie dumni – dodaje Ewa Nawrot, Fundacja DKMS.

Wśród zrealizowanych projektów były m.in.: warsztaty dla wolontariuszy, a także dla lekarzy i pielęgniarek, dzięki którym zostali oni wyposażeni w wiedzę psychologiczną i umiejętność pracy z pacjentami hematologicznymi. Chorzy mogli skorzystać ze spotkań terapeutyczno-aktywizujących, jak również z konsultacji indywidualnych czy też telekonsultacji. Natomiast nowo zdiagnozowani mali pacjenci otrzymywali „niezbędnik adaptacyjny” pomagający w adaptacji do diagnozy choroby nowotworowej i hospitalizacji.

Więcej informacji o Dotacji Fundacji DKMS dostępne jest na stronie https://www.dkms.pl/dotacja-fundacji-dkms


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.