Zaproszenie na konferencję

Rozpoczęła się rejestracja na konferencję organizowaną przez Center of Value Based Health Care Uczelni Łazarskiego „Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości. Miejsce i Rola Organizacji Pacjentów”. Konferencja odbędzie się 31.01.2020 r. , w godzinach 10.00 – 16.30 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,  Świeradowska 43.

Formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://cofvbhc.pl/wydarzenia/

Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego doceniając rosnące zaangażowanie Organizacji Pacjentów w tematy systemowe związane z ochroną zdrowia oraz stawiając sobie za cel wsparcie transformacji sektora ochrony zdrowia w Polsce w kierunku opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie oraz wyniku zdrowotnym organizuje w dniu 31 stycznia 2020 pierwszą konferencję edukacyjną przeznaczoną dla liderów i członków Organizacji Pacjentów poświęconą w całości tematyce VBHC pt:  Droga w kierunku systemu ochrony zdrowia opartego na wartości. Miejsce i Rola Organizacji Pacjenckich.

Przejście do modelu ochrony zdrowia opartego o premiowanie wyników leczenia nie odbędzie się w sposób natychmiastowy. Sukces wdrażania zależy od upowszechniania podstawowej wiedzy wśród kluczowych interesariuszy rynku ochrony zdrowia w Polsce, w tym Organizacji Pacjentów. Dopiero wówczas można będzie przejść do współpracy i  dialogu środowisk.

Organizacje Pacjentów pełnią istotną rolę z koncepcji VBHC będąc nie tylko reprezentantem i rzecznikiem interesów pacjentów, ale również równoprawnym partnerem w tworzeniu podstawowych narzędzi oceny efektywności usług medycznych.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. tematy:

  • Rola koncepcji Value Based Healthcare w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia
  • Rola poszczególnych interesariuszy, w szczególności organizacji pacjentów w rozwoju modelu ochrony zdrowia opartego na wartości zdrowotnej
  • Rola dostawców technologii lekowych i nie lekowych w tworzeniu łańcucha wartości zdrowotnej
  • Podstawowych ograniczeń systemowych w płaceniu za efekt zdrowotny
  • Zaproszeni eksperci zagraniczni z Catharina Hospital w Holandii oraz Martini-Klinik z Hamburga przedstawią case study skutecznych wdrożeń modelu opieki nad pacjentem opartym na wartości

Konferencja została objęta patronatem merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Partnerami medialnymi wydarzenia są Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Medexpress, Rynek Zdrowia oraz portal mZdrowie.pl.