Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące projekt „Koalicja dla Zdrowia”, które odbędzie się dnia 15 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00, na platformie ZOOM.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia projektu oraz możliwości i sposoby korzystania przez organizacje z bezpłatnych usług świadczonych w ramach projektu. W spotkaniu udział wezmą:

  • Krystyna Wechmann – Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
  • Stanisław Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich
  • Piotr Frączak – ekspert ngo, Stowarzyszanie Dialog Społeczny
  • Igor Grzesiak – Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

W przypadku chęci udziału w spotkaniu bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Ilość miejsc ze względu na możliwości platformy zoom jest ograniczona. 

https://docs.google.com/forms/d/14p5y1bNBUF4kA_XFppXh0QGb5VRNxYL0eGRSjkDye24/edit?usp=sharing   

Przed konferencją wszystkim zarejestrowanym uczestnikom wyślemy link do spotkania.

Projekt „Koalicja dla Zdrowia” to program długofalowego wsparcia adresowany do organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia z całej Polski polegający na udzielaniu bezpłatnych usług dla organizacji w zakresie m.in. tworzenia grafik komputerowych (plakatów, ulotek, banerów etc), stron internetowych, bezpośredniego doradztwa eksperckiego w tym: w zakresie pisania wniosków dotacyjnych, usług informatycznych, wprowadzania RODO, opracowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa ( m.in. deklaracje dostępności cyfrowej), komunikacji, innych potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez organizacje.

Projekt „Koalicja dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.