Zapisy wystartowały! Zapraszamy na 17.Onkobieg – Razem po zdrowie!

Nieprzerwanie od 2008 roku Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma zaprasza na 17. Onkobieg – Razem po zdrowie! a zapraszając – jednocześnie zadaje pytanie – dla kogo pobiegniesz w tym roku?

– Od lat ogromną motywacją do tworzenia Onkobiegu są historie ludzi, których spotykamy na oddziałach onkologicznych, ale też na trasie biegu. Naszą motywacją jest Ich motywacja do życia. Często jest to wzajemne, tak działamy od lat – mówi Kamil Dolecki, organizator, prezes Stowarzyszenia Sarcoma.

17. Onkobieg – Razem po zdrowie! odbędzie się 8 września 2024 r. Główny bieg niezmiennie będzie miał miejsce przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie wszystko się zaczęło. Tam również stanie studio, z którego relacjonowane będą na żywo emocje uczestników, rozmowy z lekarzami, specjalistami i pacjentami. Wszystko po to, aby uświadamiać i angażować społeczeństwo do aktywności fizycznej i edukacji  w  zakresie profilaktyki.

Onkobieg nie jest zwykłą imprezą biegową: to manifest zdrowia, wsparcia
i wspólnoty, zainspirowany nie tylko dążeniem do dobrego samopoczucia, ale również głęboką empatią i solidarnością –
tak, o projekcie mówi Szymon Bubiłek, organizator, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Sarcoma.

Onkobieg startuje 8 września 2024 r. przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Po raz kolejny organizowane są także biegi towarzyszące – odpowiednio w Starachowicach, gdzie gospodarzem będzie Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej i Szczodrem, we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii. Osoby, które nie mają możliwości wzięcia udziału w biegu głównym w Warszawie lub w biegach towarzyszących, mogą pobiec w dowolnie wybranym przez siebie miejscu na ziemi – w ramach tzw. biegu wirtualnego. Ważne, aby zadeklarowany podczas godzinnej aktywności dystans zamknąć między 7:00 – 12:00.  

Wszyscy o  godzinie 11:00 pobiegniemy w myśl hasła „Razem po zdrowie!” przypominając, iż nawet w najtrudniejszych chwilach nie jesteśmy sami. To hasło to także obietnica, że wspólnie, ramię w ramię, możemy stawić czoła wyzwaniom jakie niesie ze sobą choroba onkologiczna– zaznacza Szymon Bubiłek – organizator, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Sarcoma.

Rejestracja na bieg odbywa się wyłącznie poprzez stronę www.onkobieg.pl i potrwa od 28 maja do 5 sierpnia lub do wyczerpania pakietów.

Hasło tegorocznej edycji Onkobiegu – „Biegnę dla Ciebie” może być interpretowane na różne sposoby. Każdego roku biorą w nim udział pacjenci onkologiczni, ich rodziny, przyjaciele, ale też osoby, którym nowotwór zabrał kogoś bliskiego. Na starcie nie brakuje również lekarzy i osób, które chcą połączyć przyjemne z pożytecznym. Pokonując kolejne kilometry, troszczą się o zdrowie swoje i innych. Zebrane środki pozwalają na bezpośrednie wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Sarcoma, m.in. przez finansowanie protez kończyn utraconych w wyniku nowotworu, kosztów dojazdów pacjentów do szpitali oraz zapewnienie im wsparcia psychoonkologicznego, ale nie tylko. Stowarzyszenie ma dzięki nim możliwość wpływu na polepszenie jakości opieki zdrowotnej, np. poprzez wyposażanie szpitali w niezbędny sprzęt medyczny i finansowanie szkoleń dla przyszłych onkologów. Zebrane środki przeznaczane są także na kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na 17. Onkobieg dostępne są na stronie www.onkobieg.pl


Every year since 2008, The Polish Sarcoma and Melanoma Patients Association has been inviting people to take part in Oncrun – Together for Health! This year, our seventeenth year, we’re again inviting you to take part, and we’re also asking the question: who will you be running for this year?

‘For years now, an enormous motivating factor in staging the event has been the stories of the people we meet, not only in the oncology wards, but also during the event itself. Our motivation is their motivation for life. Often it is mutual; we’ve been working this way for years.’ So says Kamil Dolecki, Organiser and President of Polish Sarcoma and Melanoma Patients Association

The seventeenth Oncorun – Together for Health! will be taking place on 8 September 2024. The main event will, as usual, be held in the place where it all began, at the Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology in Warsaw. A studio will also be set up there, from where the emotions and feelings of the participants, conversations and interviews with doctors, specialists and patients will all be reported live, the purpose being to raise awareness and encourage the general public to engage in physical activity, and in order to promote education about cancer prevention. ‘Oncorun is not just a running event: it is a manifesto of health, support and community, inspired, not only by the pursuit of well-being, but also by deep empathy and solidarity.’ This is how Szymon Bubiłek, Organiser and Vice-president of the board of the Sarcoma Association, views the project.

Oncorun will begin on 8 September 2024 at the Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology in Warsaw. Accompanying runs are also being organised, in Starachowice, hosted by the District Health Care Facility, and in Szczodre, in cooperation with the Lower Silesian Oncology Centre, respectively. Those who do not have the opportunity to take part in the main run in Warsaw or in the accompanying events, can still join us from anywhere in the world, by signing up for the so-called virtual run. It is important that participants complete their pre-declared distance during a sixty-minute period of activity, between 7:00 a.m. and 12:00 p.m.

‘At 11:00 a.m., we will all begin running under the banner: ‘Together for Health!’, reminding us that even in the most difficult moments we are not alone. This slogan is also a promise that together, hand in hand, we can meet the challenges of cancer head on,’ points out Szymon Bubiłek, Organiser and Vice-president of the Sarcoma Association.

Registration for the event will take place only via the website www.onkobieg.pl and will run from 28 May to 5 August, or until start packs run out.

The slogan of this year’s Oncorun, ‘I’m running for you’, can be interpreted in different ways. Every year this event is attended, not only by cancer patients and their families and friends, but also by people whose loved ones have been taken away by cancer. At the start line there will be no shortage of doctors and people who want to combine business with pleasure. By completing their distance they are taking care of both their own health and the health of others. The funds raised enable the Polish Sarcoma and Melanoma Patients Association to provide, amongst other things, the purchase of prosthetic limbs to replace those lost due to cancer, patients’ travel costs to and from hospitals, and also ongoing psycho-oncological support; but this is not all. With these funds, the Association is able to impact the development of healthcare, for example by equipping hospitals with the necessary medical equipment and by funding training for future cancer specialists. The funds raised are also used for educational purposes, to raise awareness around cancer prevention.

Further details regarding the seventeenth Oncorun – together for health! are available via the website: www.onkobieg.pl


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.