Termin nadsyłania zgłoszeń do I edycji konkursu „Grant na Zdrowie” przedłużony!

Do 30.11. organizacje pacjenckie mogą nadsyłać formularze zgłoszeniowe do konkursu „Grant na zdrowie”. Stowarzyszenia mają dodatkowe dwa tygodnie na przygotowanie wniosku z koncepcją działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Dwie wyróżnione organizacje otrzymają grant w wysokości: 20 000 zł do wykorzystania na wdrożenie zwycięskich projektów.

Organizacje zgłaszające się do tegorocznej edycji „Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” mają za zadanie przedstawić koncepcję działań przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Oceniany będzie między innymi zasięg realizowanych działań, siła oddziaływania na beneficjentów oraz czy poziom innowacyjności. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 lutego 2021 r. podczas uroczystej gali obchodów Światowego Dnia Chorego. Z uwagi na duże zainteresowanie organizacji pacjenckich organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania projektów aż o dwa tygodnie.

Do konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe, których celem jest działanie na rzecz jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Co ważne, każdy zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji w 2021 roku. Jedno stowarzyszenie może zgłosić maksymalnie dwa projekty mówi Igor Grzesiak, Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  – Istotna z naszego punktu widzenia jest jak największa potencjalna efektywność projektu w kontekście korzyści pacjenta. Podkreślamy, że zapraszamy do udziału także organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji projektów. To doskonała szansa, by teorię przekuć w praktykę – dodaje.

Zgłoszone koncepcje oceniać będzie Kapituła Konkursu złożona z ekspertów branży medycznej: Prof. dr. hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty – kierownika Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii, prorektora ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marty Majchrzak – psycholożki, badaczki społecznej, Igora Grzesiaka – Wiceprezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Anety Grzegorzewskiej – Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Jak wskazują organizatorzy, projekty zgłoszone do programu muszą wychodzić naprzeciw pilnym potrzebom zdrowotnym kobiet. W obszarze zainteresowania konkursu jest jakość życia pacjenta, profilaktyka i standardy w leczeniu.  

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/