Stowarzyszenie „UroConti” bada potrzeby pacjentów i opiekunów

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb
osób z dolegliwościami układu moczowo-płciowego, w tym nietrzymaniem moczu. Badanie
ma posłużyć przygotowaniu szczegółowego raportu na temat rzeczywistych potrzeb
chorych w zakresie wykorzystywania wyrobów medycznych, w tym środków chłonnych,
oraz ich dostępności.

– Badanie pozwoli na zebranie anonimowych danych statystycznych i ocenę sytuacji chorych i ich
opiekunów, związaną z użytkowaniem wyrobów medycznych, a także zdiagnozowanie
ewentualnych problemów, z jakimi się zmagają w tej sferze. W ramach badania chcemy ocenić
potrzeby chorych w zakresie wykorzystywania środków chłonnych i innych wyrobów medycznych
oraz ich dostępności. Po zakończeniu zbierania ankiet, które potrwa do końca października, zostanie
przygotowany raport, który pozwoli nam bardziej zrozumieć rzeczywiste potrzeby pacjentów i ich
opiekunów – tłumaczy Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”.

Kwestionariusz składa się z trzech części, które łącznie zawierają 42 pytania podzielone na trzy
obszary tematyczne:

  • podstawowe dane o osobie ankietowanej,
  • zakres realizowanej opieki zdrowotnej w ostatnich 12 miesiącach,
  • ocena stosowanych wyrobów medycznych.

Anonimowe wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 15 minut.

Ankieta jest realizowana we współpracy z firmą HTA Consulting i będzie aktywna do
31 października 2023 r. Pomysłodawcy ankiety liczą na to, że wypełni ją 5 tys. osób.

Nietrzymanie moczu stanowi jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego
świata – przyjmuje się, że w krajach rozwiniętych dotyczy przynajmniej 10 proc. społeczeństwa.
W Polsce brakuje precyzyjnych badań wskazujących, ile osób dotyka ten problem. Przez wiele lat
szacunki wskazywały, że może to być ok. 2,5 mln osób – biorąc pod uwagę jednak upływ czasu
(postępująca zmiana struktury demograficznej, wzrost świadomości), liczba ta obecnie może być
znacznie wyższa.

Link do ankiety:

https://lime.hta.pl/index.php/318234?token=uFprz5iAqh461sd&newtest=Y


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.