Stanowisko Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej popierające APEL Nr 10/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Stanowisko Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej popierające  APEL Nr 10/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 8 października 2021 r. do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej realizując statutową działalność dotyczącą promowania wśród społeczeństwa edukacji zdrowotnej i postaw prozdrowotnych z pełnym przekonaniem popiera Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kierowany do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy. Podniesienie stawki akcyzy jest o tyle istotne, gdyż podatek ten obok funkcji dochodowej ma spełniać jednocześnie funkcje pozafiskalne – społeczne, przejawiające się m.in. w dążeniu do ochrony zdrowia publicznego.  W konsekwencji podwyżka podatku akcyzowego powinna doprowadzić do ograniczenia spożycia wyrobów tytoniowych wśród polskiego społeczeństwa.

Instytut podziela argumenty merytoryczne przedstawione w Apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i docenia wszelkie starania instytucji i osób, które ze względu na dobro i zdrowie pacjenta podejmują działania zmierzające do ograniczenia spożywania wyrobów nikotynowych. 


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.