Stanowisko Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia palenia tytoniu

Stanowisko Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej popierające

APEL Nr 3/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 lutego 2021 r.

do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia palenia tytoniu

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej realizując statutową działalność dotyczącą promowania wśród społeczeństwa edukacji zdrowotnej i postaw prozdrowotnych z pełnym przekonaniem popiera Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kierowany do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia palenia tytoniu, w tym zmianę obecnego poziomu opodatkowania papierosów, co w konsekwencji powinno doprowadzić do ograniczenia spożycia wyrobów tytoniowych wśród polskiego społeczeństwa.

Instytut podziela argumenty merytoryczne przedstawione w Apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i docenia wszelkie starania instytucji i osób, które ze względu na dobro i zdrowie pacjenta podejmują działania zmierzające do ograniczenia spożywania wyrobów nikotynowych. 

 

https://nil.org.pl/aktualnosci/5342-apel-i-stanowisko-podjete-przez-pnrl-w-dniu-25-lutego-2021-r