Raport podsumowujący ostatnie lata funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta

Pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta, przy udziale ekspertów opracowany został  raport podsumowujący ostatnie lata funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. W raporcie zidentyfikowano obszary, w których może dochodzić do naruszeń praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Wskazano także  elementy systemu ochrony zdrowia wymagające dalszej poprawy i zmian.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonuje od 12 lat. Jej celem jest udzielanie informacji i wsparcie pacjentów. W latach 2014-2019 eksperci dyżurujący na infolinii odebrali 304 580 telefonów od pacjentów. Rozmowy najczęściej dotyczyły korzystania z podstawowego prawa pacjenta, tj. prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Raport wraz ze szczegółową informacją o najczęściej naruszanych prawach pacjenta można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Pacjenta –  pełna treść raportu znajduje się w pliku na dole strony Rzecznika.