Prawo po stronie pacjenta. Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić pacjentowi kontakt telefoniczny

Przychodnie, które w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mają obowiązek takiej organizacji pracy, aby zapewnić pacjentom realną możliwość kontaktu telefonicznego – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał kolejne orzeczenie, które  potwierdza stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie (sygn. akt V SA/Wa 4782/21 oraz V SA/Wa 3197/21). Sąd w ten sposób przyznał rację Rzecznikowi, że zaniedbanie organizacji procesu udzielania świadczeń, które w konsekwencji uniemożliwia rejestrację telefoniczną do lekarza, jest naruszeniem zbiorowych praw pacjentów.

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa wiele sygnałów od pacjentów, którzy zgłaszają problemy w kontakcie z rejestracją przychodni. Skarżą się oni przede wszystkim brak możliwości dodzwonienia się do placówki. Problem ten nasilił się w ostatnich tygodniach, gdy obserwujemy lawinowy wzrost zachorowań na grypę, a w efekcie konieczność pilnych konsultacji lekarskich.

„Samo podanie pacjentom numerów telefonów do przychodni nie wystarczy. Pracownicy rejestracji mają obowiązek na bieżąco odbierać połączenia, zgodnie z harmonogramem czasu pracy w placówce. Kierownictwo przychodni powinno monitorować obciążenie linii telefonicznych i w razie potrzeby  reagować na pojawiające się problemy. Można oddelegować do odbierania telefonów pracowników z innych stanowisk, zatrudnić nowy personel, uruchomić dodatkowy numer telefonu dla pacjentów lub też wprowadzić system kolejkowania” – uważa Bartłomiej Chmielowiec.

Placówka medyczna ma obowiązek zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu telefonicznego, bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że połączenie telefoniczne powinno być odebrane od razu bądź po krótkim czasie oczekiwania. Przychodnia powinna zatem tak zorganizować swoją pracę, aby proces rejestracji telefonicznej był sprawny, a pacjenci nie spotykali się ograniczeniami w tym zakresie. Brak takiej możliwości narusza prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Źródło: www.gov.pl/web/rpp


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.