Prawa pacjenta – poznaj je i naucz się z nich korzystać

Prawa pacjenta – to temat dzisiejszej „Środy z Profilaktyką” – cyklicznej akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z Konstytucją RP każdy niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych.

Pacjent to osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Praw pacjenta mają obowiązek przestrzegać:

–        organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia

–        Narodowy Fundusz Zdrowia

–        podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych

–        osoby wykonujące zawód medyczny

–        inne osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Poznaj prawa pacjenta i naucz się z nich korzystać

Czy Ustawa obowiązuje tylko w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Kto ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Jakie prawa wynikające z Ustawy ma Pacjent?

Kiedy i jak możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta?

Na pytania w naszym materiale odpowiada Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

Zobacz nasz film na kanale YouTube Akademia NFZ:

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji „Środa z Profilaktyką” są dostępne bezpłatnie na:

·         kanale YouTube Akademia NFZ

·         Facebooku Akademia NFZ

·         oraz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.