Powstało interaktywne kompendium wiedzy poświęcone udarom mózgu w dobie pandemii COVID-19

Eksperci apelują „#NieTraćSzansyNaŻycie” i dodatkowo zachęcają do odwiedzenia nowej platformy informacyjno-edukacyjnej www.nietracszansynazycie.pl. W portalu można znaleźć nie tylko najważniejsze informacje nt. udaru mózgu ale też interaktywny formularz, który umożliwia zadawanie pytań ekspertom. W ten sposób osoba pytająca może rozwiać swoje obawy i wątpliwości dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia udaru mózgu i leczenia tej choroby – szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Portal stanowi bazę informacyjną dla osób poszukujących sprawdzonej wiedzy oraz ważną pomoc w promocji profilaktyki udarowej.

Ważnym elementem komunikacji dostępnym na portalu będą pojawiające się sukcesywnie krótkie materiały wideo w formie spotów, kierowanych do osób będących w grupie ryzyka wystąpienia udaru mózgu i wszystkich zainteresowanych. W pierwszym, otwierającym spocie, dostępnym już na stronie głównej portalu, użytkownicy mają szansę przypomnieć sobie jak rozpoznać udar mózgu, jakie są jego objawy i jakie działania należy podjąć w przypadku ich stwierdzenia – z uwzględnieniem szczególnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Za pośrednictwem spotów prezentowane będą w sposób prosty i czytelny najistotniejsze przekazy kampanii zgodne z najaktualniejszymi standardami postępowania w udarze i profilaktyki udarowej.

Szczególnie zagrożone udarem mózgu są osoby cierpiące na choroby przewlekłe tj. m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków. Ryzyko udaru zwiększyć może także, związane z zamknięciem w niewielkiej przestrzeni z ograniczeniem aktywności fizycznej, zaburzenie rytmu dobowego i higieny snu oraz nieprawidłowa dieta.

Nie wolno ignorować objawów udaru mózgu, nawet jeśli są one łagodne lub przemijające. Wszelkie niepokojące symptomy powinny być skonsultowane i poddane ocenie przez odpowiednie służby medyczne.

Kampania #NieTraćSzansyNaŻycie została zainicjowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych. Projekt popierają także dwie największe w Polsce organizacje pacjenckie, działające w obszarze udaru mózgu: Fundacja Udaru Mózgu oraz Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie!.

 

                   

 

(źródło: materiały kampanii)