Plener malarsko-rysunkowy dla pacjentów w dniach 14-18 sierpnia

14 sierpnia w Domu Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie Fundacja Twórczość i Dokumentacja zaprasza na czterodniowy plener malarsko-rysunkowy przeznaczony dla pacjentów, ich bliskich, osób w żałobie, terapeutów i wolontariuszy. Plenerowi towarzyszyć będą warsztaty poświęcone rysunkowi terapeutycznemu z dr Elżbietą Galińską i trening mindfulness z dr Jolantą Berezowską. Rano Edyta Dawiskiba zaprosi na slow jogging. Jak zawsze, wszystko będzie filmowane, a zdjęcia i filmiki umieszczane na stronie onkoprzestrzenkreatywna.pl i w mediach społecznościowych:  na fanpage i w grupie fabebookowej o tej samej nazwie.

Jednocześnie kładąc nacisk na metodę nazwaną Rysunek terapeutyczny/muzyczny zakładamy powstanie szeregu interesujących poznawczo i terapeutycznie kompozycji malarskich, które uzupełnią kolekcję ekspozycyjną promującą arteterapeutyczną aktywność twórczą w środowisku pacjenckim.Psychorysunek generowany jest muzyką. Jest on niewerbalną, ekspresyjną i projekcyjną formą psychoterapii, w której mogą się ujawniać nieświadome potrzeby. Przynosi to ulgę osobie rysującej w odblokowaniu trudnych do wyrażenia emocji negatywnych, związanych np. z przeżywaniem choroby.  Rysunek jest alternatywnym i nie wymienialnym (na inny) kanałem wyrażenia siebie, własnych emocji, cech osobowości, a także treści wypartych, niedostępnych w kontakcie werbalnym. W rysunku możemy zobaczyć zmiany zachodzące w procesie leczenia np. poprawę stanu psychofizycznego lub jego pogorszenie. Rysunek muzyczny zwielokrotnia wymienione wyżej efekty, gdyż oddziaływają tu na człowieka dwa bodźce równolegle: poprzez muzykę i poprzez rysunek dostarczają przyjemności i elementów zabawy, co wyzwala spontaniczność i kreatywność.