Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

84 677 50 90

info@spchnowotworykrwi.lbl.plspchno2.pl

www.spchn.lbl.pl

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Oddział Hematologii
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

województwo

  • Lubelskie

problem medyczny

  • nowotwór krwi

dziedzina medyczna

  • hematologia
  • onkologia