Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

Prezes Zarządu - Krzysztof Żbikowski 666 896 909

spchn@o2.pl

www.spchn.lbl.pl

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Oddział Hematologii
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

województwo

  • Lubelskie

problem medyczny

  • białaczka
  • nowotwór krwi
  • szpiczak

dziedzina medyczna

  • hematologia
  • onkologia