Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

22 757 81 29, 601 300 452

biuro@chorobyrzadkie.pl

chorobyrzadkie.pl

ul. Radnych 9 A
05-503 Głosków

województwo

  • Mazowieckie

problem medyczny

  • mukopolisacharydoza

dziedzina medyczna

  • choroby rzadkie