Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

500 291 289

biuro@spbs.com.pl

spbs.com.pl

ul. Erazma Ciołka 10/112
01-401 Warszawa

województwo

  • Mazowieckie

problem medyczny

  • białaczka
  • nowotwór
  • nowotwór krwi

dziedzina medyczna

  • onkologia