Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. ANIELI SALAWY

12 430 07 58, 661 709 005

biuro@fundacja-sm.org

www.fundacja-sm.org

Dunajewskiego 5
31-133 Kraków

województwo

  • Małopolskie

problem medyczny

  • stwardnienie rozsiane SM

dziedzina medyczna

  • neurologia