Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię

502 - 553 - 173

fenylaczki@wp.pl

www.pkubydgoszcz.pl

ul. Nowa 28/2
85-119 Bydgoszcz

województwo

  • Kujawsko-pomorskie

problem medyczny

  • fenyloketonuria

dziedzina medyczna

  • genetyka