Alba Julia – Stowarzyszenie pacjentów z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz

602 742 732

alba-julia@alba-julia.pl

alba-julia.pl

województwo

  • Kujawsko-pomorskie

problem medyczny

  • Zespół Recklinghausena

dziedzina medyczna

  • choroby rzadkie