Od 3 lipca 2019 r. zmiany dla rodziców opiekujących się dziećmi w szpitalach

Od dnia 3 lipca 2019 r. w życie wchodzą zmiany w ustawie i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dzięki którym rodzice małoletnich pacjentów nie będą ponosić żadnych opłat z tytułu sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad swoimi dziećmi, w tym również za sam pobyt w szpitalu.

O wprowadzenie powyższych zmian postulował Rzecznik Praw Pacjenta.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Pacjenta