NeuroShow 2023 – międzynarodowa konferencja o neuroróżnorodności

Ruszyła rejestracja na pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję na temat neuroróżnorodności. W jednym miejscu zgromadzi najlepszych światowych i polskich ekspertów w dziedzinie autyzmu, ADHD, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii i innych stanów.

Nawet do 20 proc. osób na świecie ma umysły, które nie są typowe. Wskazują na to min. badania firmy Deloitte[1]. Osoby te zasługują na to, by społeczeństwo dostrzegło ich potrzeby. Doceniło ich zalety jako członków rodzin, uczniów i pracowników.

Konferencja skierowana jest do psychologów, nauczycieli, lekarzy, terapeutów i innych specjalistów, którzy zajmują się diagnozowaniem, wspieraniem i edukacją osób neuroróżnorodnch oraz do szerokopojętej społeczności neuroatypowej.

W gronie prelegentów znaleźli się m.in.:

  • prof. Elizabeth Pellicano z University College London na Wydziale Psychologii Klinicznej, Edukacyjnej i Zdrowia,
  • prof. Sven Bölte, psychiatra z Karolinska Institute,
  • prof. Lotta Borg Skoglund, psychiatra z Karolinska Institute,
  • dr Agata Nowak, logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej i psychomotoryki, wykładowczyni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI,
  • oraz najcenniejsze dla nas osoby neuroróżnorodne, które podzielą się swoimi doświadczenia z codziennego funkcjonowania z pięknym atypowym umysłem.

Celem Międzynarodowej Konferencji NeuroShow 2023 jest rozwinięcie w Polsce szerokiej dyskusji na temat neuroróżnorodności; zaprezentowanie najlepszych światowych praktyk; poznanie najnowszej wiedzy naukowej, a także zgłębienie wypływu neuroróżnoroności na całe życie.

Podczas Konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące:

  • zdrowia: wyzwania związane z diagnozą, leczeniem oraz wsparciem osób neuroróżnorodnych;
  • edukacji: najlepsze sposoby wsparcia uczniów neurróżnorodnych;
  • rynku pracy: korzyści z dostrzeżenia i wykorzystania talentów oraz potencjału neuroatypowego pracownika.

– Osoby neuroróżnorodne są cennymi członkami społeczeństwa, które wnoszą w każde miejsce wiele kreatywności, zdolności analitycznych i zaangażowania. Czas to dostrzec! – mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM.

NeuroShow 2023 odbędzie się 18 listopada w Warszawie oraz on-line. Rejestracja i więcej informacji na stronie: www.neuroshow.org.

Fundacja JiM

Misją Fundacji JiM jest tworzenie lepszego świata dla osób autystycznych i neuroróżnorodnych.

Fundacja ma ponad 30 tys. członków ze wszystkich obszarów neuroróżnorodnosci. Organizuje kampanie społeczne takie jak „Spektrum kobiet”, które mają sprawić, że społeczeństwo będzie wykazywać dla nich więcej zrozumienia. Prowadzi również przedszkola, szkoły oraz kliniki diagnozy i terapii, takie jak właśnie otwierana Autentyczna Przestrzeń w Warszawie.

Każdego dnia pracujemy, by stworzyć świat, w którym każda osoba neuroróżnorodna będzie mogła zrealizować swój potencjał.


[1]Deloitte analysis; Aon’s Assessment Solutions, “How neurodiversity can support your DE&I goals,” August 30, 2021; Centers for Disease Control and Prevention, “Data & statistics on Autism Spectrum Disorder”; The Yale Center for Dyslexia & Creativity, “Dyslexia FAQ”; Dyslexia Association of India, “Dyslexia”; Gov.uk, “Research and analysis: Simone: dyslexic user”; Pesce, “Most college grads with autism can’t find jobs. This group is fixing that.”


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.