Kim jest opiekun chorego i jakie ma prawa? Odpowiada Igor Grzesiak, wiceprezes Zarządu IPPiEZ

,,Opiekunem nazywamy m.in. rodziców sprawujących władzę rodzicielską nad dzieckiem, osobę wyznaczoną do opieki przez sąd opiekuńczy, czyli opiekuna prawnego oraz tych, którzy opiekują się drugą osobą bez zewnętrznego przymusu, „sami z siebie” – mówimy wówczas o opiekunie faktycznym. Ich rola w życiu podopiecznego jest niezwykle ważna, ale różny jest zakres opieki oraz praw, jakie im przysługują”.

Zapoznajcie się z naszymi grafikami, aby dowiedzieć się, jakie uprawnienia przysługują w poszczególnych formach opieki!

Więcej informacji znajdziesz w Karcie Praw Opiekuna.


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.