Sieć dla Zdrowia

Intencją projektu jest podnoszenie kompetencji pracowników organizacji pacjentów, inspirowanie, a także stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń.