Fundacja Alivia ujawnia, jak wygląda dostęp do diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych w czasie epidemii COVID-19

W ramach akcji #nasNIEuciszycie Fundacja ALIVIA przeprowadziła anonimowe ankiety wśród personelu i dyrekcji ośrodków onkologicznych oraz pacjentów. Ich wynikiem jest opracowanie raportu „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19”.

Opracowanie ujawnia, że stan epidemii pogłębił problemy obserwowane i komunikowane przez pacjentów od lat. To m.in. brak koordynacji diagnostyki i leczenia, deficyty kadrowe, fatalna organizacja leczenia w placówkach. To także wielogodzinne oczekiwanie pacjentów na zatłoczonych korytarzach, łamanie ich praw, ograniczony dostęp do świadczeń i wyników badań, chaos oraz deficyty w komunikacji z pacjentami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że doświadczenia pacjentów i ich opiekunów są zgoła odmienne od tego, co twierdzą przedstawiciele administracji publicznej czy dyrektorzy placówek.

Najważniejsze wnioski opracowania:

  • Co trzecie badanie lub terapia są odwołane. 11% chorych i 37% personelu potwierdziło, że lekarze i pielęgniarki nie mieli odpowiednich zabezpieczeń. 34% personelu potwierdziło, że z powodu epidemii w szpitalu były odwoływane lub przekładane procedury u tych pacjentów, którzy ze względów medycznych powinni zostać obsłużeni bez opóźnień.  
  • Administracja publiczna w bardzo ograniczonym zakresie monitoruje wdrażanie prawa i zaleceń, które sama wprowadziła na czas epidemii. Nie posiada narzędzi ani danych, które pozwalałyby na bieżące zarządzanie bezpieczeństwem oraz ciągłością diagnostyki i leczenia onkologicznego w Polsce, zarówno w czasie w epidemii, jak i poza nim.  
  • Opinie pacjentów leczących się w placówkach należących do Krajowej Sieci Onkologicznej okazały się gorsze niż w placówkach poza siecią, mimo tego, że miała ona zapewnić lepszą koordynację i jakość świadczeń.   

 

Cały raport dostępny jest na stronie Fundacji ALIVIA.

 

(źródło: Fundacja ALIVIA)