Edukacja dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów – maj 2018

W maju 2018 r. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował 3 spotkania edukacyjne dla osób chorujących na schizofrenię oraz ich opiekunów, w których łącznie udział wzięło  87 uczestników (grupę tą stanowili zarówno pacjenci jak i opiekunowie osób chorujących).  Dwa potkania odbyły się w Warszawie, jedno w Zielonej Górze.   Podczas wykładów lekarze specjaliści tłumaczyli że schizofrenia, jak każda inna choroba, nieleczona może prowadzić do niekorzystnych dla pacjenta następstw. Przedstawili pozytywne (wytwórcze) i negatywne (ubytkowe) objawy choroby oraz wyjaśnili różnicę między urojeniami a omamami. Uczestnikom spotkań przybliżono schemat powstawania objawów schizofrenii oraz ich konsekwencje. Omówiono także sposoby leczenia (poprzez podawanie leków doustnych, podawanie leków domięśniowo) oraz wytłumaczono w jaki sposób leki leczą objawy schizofrenii. Na koniec przedstawione zostały sposoby radzenia sobie z objawami ubocznymi leków oraz informacje na temat tego co jest jeszcze ważne oprócz leczenia farmakologicznego w przebiegu choroby (np. dieta, abstynencja alkoholowa, uczestniczenie w terapii itp.). Podczas wszystkich spotkań uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskanie merytorycznej odpowiedzi. Spotkania umożliwiły również lekarzom obalenie pewnych mitów związanych z chorobą.   Wartością dodaną spotkania w Warszawie w szpitalu Nowowiejskim, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, był pokaz sposobu wykonywania iniekcji podskórnych zaprezentowany przez pielęgniarkę środowiskową. Wszystkie spotkania zostały pozytywnie odebrane przez uczestników. Przede wszystkim chwalili sobie możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie wyczerpujących odpowiedzi udzielanych przez specjalistów z zakresu psychiatrii.   Warszawa (Bielany) – 10 maja 2018 r. Miejsce:  Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie W spotkaniu udział wzięło 43 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Irmina Sadowska Spotkanie zostało objęte patronatem Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy     (fot. IPPEZ)   Zielona Góra – 19 maja 2018 r. Miejsce:  Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Zielonej Górze W spotkaniu udział wzięło 21 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Piotr Krawczyk Spotkanie zostało objęte patronatem Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy        (fot. IPPEZ)   Warszawa – 23 maja 2018 r. Miejsce:  Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Szpital Nowowiejski) W spotkaniu udział wzięło 23 uczestników Lekarz prowadzący – specjalista w dziedzinie psychiatrii Ewa Romaszewska-Świerzewska Pielęgniarka – Joanna Garbacz Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie , objęte patronatem Fundacji NeuroPozytywni z Warszawy     (fot. IPPEZ)   Projekt realizowany przy wsparciu: