Dotacja Fundacji DKMS – startuje 2. edycja inicjatywy na rzecz pacjentów hematoonkologicznych

Już od 15 marca  2023 r. organizacje pacjenckie mogą zgłaszać projekty z obszaru wsparcia psychologicznego pacjentów hematoonkologicznych, w ramach 2. edycji Dotacji Fundacji DKMS, w której łączna pula środków wynosi 700 000 zł. O dotacje można ubiegać się w dwóch kategoriach – wsparcia psychologicznego młodych i małych pacjentów oraz wsparcia psychologicznego pacjentów dorosłych. Termin na zgłaszanie projektów mija 30 kwietnia br.

Dotacja Fundacji DKMS została uruchomiona w ubiegłym roku, w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. Celem Dotacji jest m.in. pomoc psychologiczna pacjentom hematoonkologicznym oraz ich bliskim w procesie leczenia i zdrowienia. Wsparcie kierowane jest zarówno do pacjentów przebywających w klinkach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak i w domach, już po zakończeniu leczenia.

Fundacja DKMS to przede wszystkim Ośrodek Dawców Szpiku, a od początku działalności naszą misją jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Równocześnie jesteśmy organizacją pozarządową i zależy nam na tym, aby wspierać pacjentów i ich bliskich na wszystkich etapach choroby od diagnozy, poprzez leczenie, aż do całkowitego wyzdrowienia. Od 2018 roku istnieje Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. W ramach Programu wspieramy kliniki i szpitale w zakresie poprawy infrastruktury, rozbudowy, zakupu sprzętów i środków medycznych oraz  współpracujemy z organizacjami pacjenckimi. To właśnie w zakresie wsparcia organizacji działających na rzecz pacjentów  powstała w 2022 roku nowa inicjatywa Dotacja Fundacji DKMS. W pierwszej pilotażowej edycji zgłoszono 18 wniosków, a 6 organizacji otrzymało dotacje na realizacje swoich projektów – mówi Ewa Nawrot, starszy Koordynator ds. współpracy z organizacjami pacjentów. W tym roku zwiększyliśmy pule środków do 700 000 zł. Bardzo liczymy na to, że organizacje tak jak w poprzedniej edycji tłumnie przystąpią do składania wniosków, co przełoży się na realną pomoc pacjentom i ich bliskim w obszarze wsparcia psychologicznego – apeluje Ewa Nawrot.

Zgłoś się po Dotację

Inicjatywa Dotacja Fundacji DKMS skierowana jest do organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, instytucji pożytku publicznego działających na terytorium RP przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku o Dotację. Całkowita kwota dotacji, która zostanie przyznana w ramach 2. edycji projektu to maksymalnie 700.00 złotych, przy czym Beneficjent może się ubiegać maksymalnie o 90.000 złotych dotacji na projekt. Fundacja DKMS nie ustala minimalnej kwoty jednej dotacji, gdyż zgłoszone do programu projekty mogą być bardzo różne i każdy z nich będzie rozpatrywany indywidualnie przez Jury. Przeznaczone środki zostaną przyznane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne chorych i ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak też w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia. Projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach – wsparcie psychologiczne młodych i małych pacjentów hematoonkologicznych (do 18 r.ż.) oraz wsparcie psychologiczne dorosłych pacjentów hematoonkologicznych.

Aby ubiegać się o „Dotację Fundacji DKMS” należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.dkms.pl/dotacja-fundacji-dkms. Termin wysyłania zgłoszeń: 15.03 – 30.04. 2023r.

O Fundacji DKMS

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowało się   ponad 1 874 117 osób spośród których 11 458 (gtrudzień 2022) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. Aby zostać potencjalnym dawcą, wystarczy przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy Szpiku lub wejść na stronę http://www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Więcej informacji o Fundacji DKMS oraz o Programie Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów: www.dkms.pl


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.