O cukrzycy mówi i myśli się w Polsce w sposób schematyczny i stereotypowy. Z badań przeprowadzonych przez Koalicję na rzecz walki z cukrzycą wynika, że większość osób nie kojarzy cukrzycy z ciężkimi powikłaniami, dlatego też specjalnie nie przykłada dużej wagi do regularnej kontroli glikemii. Wiele niedomówień i niezrozumienia samej specyfiki choroby powoduje, że cukrzycę traktuję się jako „lepsze zło”, jedną z „tych” lżejszych, nieśmiertelnych chorób.

W odpowiedzi na ten problem stworzyliśmy projekt „Zobacz Cukrzycę – Redefinicja cukrzycy”. W ramach projektu podjęto cykl rozmów okrągłego stołu na szczeblu regionalnym. W Gdańsku, Lublinie, i Wrocławiu odbyły się spotkania środowiska diabetologicznego z przedstawicielami lokalnych instytucji, konsultantów regionalnych, organizacji pacjenckich, które miały na celu rozpoczęcie dyskusji, a także wspólne porozumienie odnośnie strategii zatrzymania rosnącego odsetka chorych w poszczególnych województwach.

Podsumowaniem tych rozmów była debata w Sejmie RP z udziałem między innymi Igora Radziewicza Winnickiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marcina Pakulskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasza Latosa, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Grażyny Hart, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa ZUS, Prof. Leszka Czupryniaka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Powstał także fotoreportaż „Zobacz cukrzycę”, który został zrealizowany w ramach współpracy ze znanym fotografem Maciejem Moskwą, przedstawiający codzienne życie z cukrzycą i jej różne oblicza. W projekcie wzięło udział kilkanaście osób z całej Polski, które w obiektywie znanego fotografa przybliżają prawdziwe codzienne życie z cukrzycą w różnych miejscach w kraju. W projekcie wzięło udział 16 osób z cukrzycą typu 1 i 2.

Symbolicznym elementem akcji była zmiana słownikowej definicji cukrzycy w Słowniku Języka Polskiego. Przez cały listopad trwała akcja zbierania propozycji zmian w definicji, które można wpisywać na stronie akcji www.nie-cukrzycy.pl. Propozycja tej zmiany została przedłożona Radzie Języka Polskiego.