W Polsce z cukrzycą zmaga się już 2,8 mln osób, z czego ok 1 mln nie wie jeszcze, że ma cukrzycę. Jak do tej pory cukrzyca nie została zaliczona do priorytetów opieki zdrowotnej w Polsce. Ignorowany jest jeden z największych zabójców ludzkości i jedyna, uznana przez WHO niezakaźna epidemia, która z roku na rok zbiera coraz większe żniwo. Pomimo zaleceń międzynarodowych wytycznych Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie nie posiada Narodowego Programu Leczenia i Prewencji Cukrzycy. Brakuje systemowych działań prewencyjnych mających na celu wczesne wykrycie cukrzycy, a także systemu skutecznego leczenia i zapobiegania powikłaniom, które prowadzą do ciężkiego kalectwa jak ślepota, utrata kończyn, zaburzenia pracy nerek.

Cukrzyca 2025 to stworzony przez nas projekt długofalowej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce, który powstał we współpracy z ekspertami, przedstawicielami środowisk naukowych i akademickich. To dziesięcioletni plan priorytetowych działań w obszarze cukrzycy mający na celu zmniejszenie odsetka zachorowań oraz poprawę wyników leczenia i profilaktykę powikłań.

Opracowanie przedstawia opis priorytetowych wyzwań oraz działań obejmujących przeciwdziałanie cukrzycy w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Proponowane rozwiązania oparte są na międzynarodowych wytycznych i innych podobnych opracowaniach wdrożonych w innych krajach. Projekt uwzględnia również polskie uwarunkowania i proponuje rozwiązania dostosowane do uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Projekt zakłada poprawę populacyjnych wskaźników zachorowalności na cukrzycę poprzez wdrożenie priorytetowych działań na trzech poziomach: profilaktyka cukrzycy, poprawa wyników leczenia cukrzycy i prewencja powikłań, wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie.