„Ścigamy się z cukrzycą” to kampania zainicjowana przez organizacje reprezentujące środowisko pacjentów z cukrzycą w celu zwrócenia uwagi na cukrzycę w oraz aktywność fizyczną, jako element profilaktyki i terapii cukrzycy: potrzeby pacjentów i priorytety ochrony zdrowia w odniesieniu do zapobiegania, leczenia i edukacji w tej chorobie przewlekłej.

Kampania towarzyszy wydarzeniu sportowemu 73. Tour de Pologne, w którym po raz pierwszy weźmie udział jedyna profesjonalna drużyna sportowa na świecie złożona wyłącznie z osób z cukrzycą.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na profilaktykę i leczenie cukrzycy oraz rolę edukacji i aktywności fizycznej w kontroli cukrzycy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7XLnaGe1hY&feature=youtu.be