Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Działania realizowane w projekcie „Pacjenci dla Zdrowia” dotyczą zmiany postrzegania i funkcjonowania całego sektora organizacji pacjentów dzięki czemu poprawią wizerunek organizacji, doprowadzą do wdrożenia ujednoliconych standardów zarządzania a poprzez szkolenia wpłyną na rozwój ich kompetencji.

Aktualności projektu:

Okres realizacji zadania: 01.05.2024 – 30.06.2026

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 376 000 PLN.

Kwota uzyskanej dotacji wynosi 365 600 PLN i stanowi 97.23 % zadania publicznego.