Wzmocnienie rzecznictwa i reprezentacji Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej w życiu publicznym.

Udział przedstawicieli Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w XXXII „Forum Ekonomicznym w Karpaczu” w roku 2023 r sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO w ramach projektu „Wzmocnienie rzecznictwa i reprezentacji Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej w życiu publicznym”.

Kwota uzyskanej dotacji wynosi 7 773.00 zł. i stanowi 100% zadania publicznego.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Przez ponad trzydzieści lat swojego istnienia stało się platformą
wymiany poglądów i kształtowania opinii liderów, jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Na Forum od lat padają ważne deklaracje
dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska eksperckie.


Link do wydarzenia:
https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/xxxii-forum-ekonomiczne/