5-6 marca 2020 – Katowice – wystawa malarstwa pacjentów onkologicznych na V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Onkoprzestrzeń Kreatywna poświęcona jest arteterapii i kreatywności. Mówimy o sztuce, marzeniach, pasjach, talentach, zainteresowaniach, pięknie świata, podróżach, wartościach.

Kontakt ze sztuką i kreatywnością może zmieniać postrzeganie siebie i świata, może być doskonałym stymulatorem kreatywnego podejścia do własnego życia, wzbogacać o nowe, niekonwencjonalne umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. Może poszerzyć zasoby własne, otwierać nową perspektywę, nowe spojrzenie na siebie i własne życie i nadawać mu nowy sens.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)

Najbardziej prestiżowe i opiniotwórcze wydarzenie, gromadzące co roku przedstawicieli środowiska związanego z ochroną zdrowia, bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej w zakresie: polityki zdrowotnej, finansów i zarządzania, terapii, nowych technologii, e-Zdrowia i edukacji. W dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele: świata nauki, pacjentów, organizacji pozarządowych, gospodarki, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. Bardzo szeroki i zróżnicowany skład uczestników Kongresu oddaje interdyscyplinarny, wielosektorowy charakter tego wyjątkowego wydarzenia, którego ideą przewodnią będą m.in. wyzwania terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny i strategie budowania powszechnej świadomości znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyki i szeroko rozumianych działań zapobiegających chorobom. Organizatorzy przewidzieli 6 bloków tematycznych, 70 inspirujących sesji, 400 prelegentów oraz udział 3000 uczestników.

W ten niezwykle istotny obszar profilaktyki zdrowotnej i działań terapeutycznych wpisuje się Onkoprzestrzeń Kreatywna wraz z wystawą malarstwa zrealizowaną przez pacjentów onkologicznych – zarówno tych, którzy zakończyli już leczenie, jak i będących w trakcie terapii nowotworowych .

Choć są to dzieła amatorów, każde z nich stanowi indywidualny wyraz głębokich emocji twórców. Tematyka wystawy koncentruje się wokół motywów przyrodniczych, ponieważ wszystkie prezentowane na niej dzieła powstały podczas plenerowych warsztatów malarskich dla pacjentów. Ujęcia tematu są jednak różne: podczas gdy część autorów podjęła próbę realistycznego oddania elementów otoczenia, inni sięgnęli po bardziej abstrakcyjne formy, eksperymentując śmielej z barwą, światłem i fakturą.

Wszystkie prezentowane na wystawie obrazy powstały podczas warsztatów malarskich Onkoprzestrzeń Kreatywna w Sierakowie Wielkopolskim w lipcu 2018 r. W cichym i spokojnym otoczeniu przyrody pacjenci biorący udział w projekcie poznawali podstawy malarstwa i rysunku pod okiem artysty plastyka Stefana Żuchowskiego. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat kadrowania i operowania światłem w sztuce, którą następnie mogli zastosować w praktyce – mówi Maria Poszwińska, pomysłodawczyni projektu i wiceprezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja.

ONKOPRZESTRZEŃ KREATYWNA – to filmowo-warsztatowy projekt terapeutyczno-artystyczny promujący arteterapię, techniki relaksacyjne i antystresowe oraz różne formy aktywności w procesie leczenia onkologicznego. Ideą inicjatywy jest przywracanie w pacjentach nadziei i afirmacji życia. Celem jest także kreowanie pozytywnego myślenia wśród osób zmagających się z chorobą, co jest niezwykle istotne w procesie leczenia, a także wsparcie ich bliskich i osób na co dzień zawodowo zajmujących się pracą z chorymi (psychoonkolodzy, terapeuci, lekarze). Jak pokazują liczne badania wyjście naprzeciw lękom, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia mobilizuje układ odpornościowy i wzmacnia efekt leczenia medycznego. Dlatego też ONKOPRZESTRZEŃ KREATYWNA promuje nowe rozumienie zdrowienia i nowe kreatywne postawy wobec choroby, tak aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem śmierci, lękiem, osamotnieniem i wycofaniem z wszelkiej społecznej i kreatywnej aktywności. W ramach projektu prowadzone były warsztaty twórcze i spotkania terapeutyczno-artystyczne, a przede wszystkim zrealizowano film Onkoprzestrzeń Kreatywna i ponad 100 wywiadów i materiałów filmowych pokazujących pozytywne historie życia z chorobą nowotworową i po leczeniu.

Kiedy dotyka nas choroba powinniśmy uświadomić sobie naszą podmiotowość, zmobilizować siły i kierować naszą uwagę również w kierunku zdrowia – mówi Maria Poszwińska,.  Onkoprzestrzeń Kreatywna inspiruje do podejmowania pozytywnych działań w różnych obszarach życia, wskazuje na uzdrawiającą rolę sztuki i aktywnej postawy wobec choroby, która może wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalnego życia i dać nadzieję na przyszłość. Wierzymy, że takie wielowymiarowe działania mobilizują układ odpornościowy i wzmacniają efekt leczenia medycznego. Poprzez zrealizowane materiały filmowe chcemy rozpowszechniać ideę wsparcia psychicznego i samopomocy terapeutycznej w sytuacji stresu i traumy jaką jest choroba nowotworowa, wśród pacjentów, ich bliskich, w środowisku medycznym i terapeutycznym. Aktywność i kontakty społeczne są niezwykle ważne w procesie zdrowienia, pozwalają odpocząć ciału i umysłowi od koncentrowania się na chorobie, od negatywnych emocji, poprawić nastrój, rozluźnić się i zrelaksować. Zachęcamy do zaglądania na internetową stronę projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna.

Onkoprzestrzeń Kreatywna to projekt filmowo-warsztatowy powstały z inicjatywy Marii Poszwińskiej realizowany w partnerstwie z Fundacją Twórczość i Dokumentacja oraz Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, współfinansowany ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

https://fundacja-tid.wixsite.com/onkoprzestrzen  https://www.facebook.com/groups/1469325983199681/