Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

przebisnieg.org@gmail.com

www.przebisnieg.org

ul. Okólna 14 m.34, Os. Centrum D 9/31, 31-933 Kraków

województwo

  • Małopolskie

problem medyczny

  • chłoniak
  • nowotwór

dziedzina medyczna

  • onkologia