Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera Nie-Grzeczne Dzieci

887 059 343

asperger@wp.pl

niegrzecznedzieci.org.pl

ul. Dembego 20 lok.2
02-796 Warszawa

województwo

  • Mazowieckie

problem medyczny

  • zespół Aspergera