Jakie świadczenia pieniężne przysługują opiekunowi w związku z opieką nad pacjentem?

To, co na ten temat mówi Karta Praw Opiekuna, przypomina Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:

,,Opieka nad chorym jest niezwykle angażująca zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Może być również dużym wyzwaniem finansowym, szczególnie, jeśli opiekun rezygnuje ze swojej aktywności zawodowej, aby cały swój czas poświęcić bliskiej osobie zmagającej się z chorobą. Warto zatem wiedzieć, jakie świadczenia finansowe przysługują opiekunowi.”

Jedną z form wsparcia finansowego, na które może liczyć opiekun, jest pobieranie emerytury lub renty, która przysługuje pacjentowi. Jak uzyskać to świadczenie? Dowiecie się tego z naszej grafiki!


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.