Jak wspierająco mówić o chorobie otyłościowej? – praktyczny słownik

Poradnik dla wszystkich, którzy chcą pisać i mówić o otyłości oraz osobach chorych na otyłość w sposób empatyczny, odpowiedzialny i bez powielania raniących stereotypów.

W odpowiedzi na rosnącą dyskryminację słowną wobec chorych na otyłość oraz cel kampanii zmierzający do uwrażliwienia społeczeństwa na to, że sposób, w jaki mówimy o chorych i do chorych, realnie wpływa na ich zdrowie, motywację, samoocenę oraz stan emocjonalny, powstało unikalne opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce.  Mamy nadzieję, iż okaże się praktycznym narzędziem komunikacyjnym, które pomoże kształtować wokół otyłości język inkluzywny, zgodny z aktualną wiedzą medyczną i dzięki temu ułatwi emocjonalne porozumienie z chorymi.

Na potrzeby projektu przeprowadzone zostało w maju br. reprezentatywne badanie opinii publicznej, w którym wzięło udział ponad 1000 respondentów: zarówno chorych na otyłość, jak i zdrowych. Wyniki badań pozwoliły przeanalizować jakość i frekwencję słów używanych w stosunku do osób z otyłością oraz opisujących objawy tej choroby. Na tej podstawie wyodrębnione zostały słowa stygmatyzujące oraz wspierające, a na ich bazie powstały praktyczne przykłady i rekomendacje, jak świadomie budować empatyczną komunikację, która na pierwszym miejscu stawia chorego i jego godność jako niezbywalne prawo człowieka.

Opracowanie powstało dzięki merytorycznemu zaangażowaniu interdyscyplinarnych Ekspertów:

prof. dr hab. n. med. Pawła Bogdańskiego – Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

dr hab. n. med. Mariusza Wyleżoła – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości,

Adrianny Sobol –  psycholog, pracującej z osobami chorymi na otyłość, twórczyni portalu „W trosce o chorego pracownika”

Beaty Tadli – dziennikarka telewizyjna, radiowa i prezenterka:.

Wyniki badań zostały także opatrzone osobistymi komentarzami Pacjentek chorujących na otyłość:

Katarzyny Głowińskiej – prezeski Fundacji na rzecz Leczenia Otyłości

Emilii Modrzyńskiej – ambasadorki kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”

Patronat nad opracowaniem objęli: Ambasada Królestwa Danii w Polsce, Rada Języka Polskiego PAN, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, FLO – Fundacja na rzecz Leczenia Otyłości, portal „W trosce o chorego pracownika”


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.